2 Raja-Raja 5:1

1 Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta.


       
Link: https://alkitab.andremoreno.com/2%20raja-raja+5.1