Kejadian 25:21

21 Berdoalah Ishak kepada TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; TUHAN mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.


       
Link: https://alkitab.andremoreno.com/kejadian+25.21